Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest niezbędne, by móc wybudować swój dom zgodnie z polskim prawem. Warto więc się dowiedzieć, co należy zrobić, by takie pozwolenie otrzymać. Po pozwolenie na budowę trzeba udać się do starosty, który rozpatruje wnioski osób, które mają prawo do danego terenu. Uzyskiwanie pozwolenia składa się z kilku kroków. Pierwszym etapem jest otrzymanie wpisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, można też wykorzystać warunki zabudowy. Potem konieczne jest zlecenie geodecie stworzenia mapy do celów projektowych w skali 1:500. Ona potrzebna jest do wykonania projektu budowlanego, który należy zlecić biuru architektonicznemu. Wydawany jest on zawsze w czterech egzemplarzach. Później dochodzi do adaptacji projektu do działki i adaptacji projektu gotowego. To nie koniec formalności. Dokumentem, który trzeba obowiązkowo załatwić to opinia Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Po spełnieniu wszystkich warunków pozostaje czekać na wydanie odpowiedniej decyzji. Jest ona wydawana przez starostę w formie decyzji administracyjnej.